15de Mote Molenmeersentocht - zaterdag 22 augustus 2020

22-08-2020 07:00

Het voorlaatste weekend van de zomervakantie wordt het middenplein van de Mote Molenmeersen gehuld in de feestroes van de driedaagse Boerenkermis. Er worden tal van activiteiten voorzien voor jong en minder jong, gaande van een mini-voetbaltornooi , pétanque , optredens , fun voor de 50+ , etc … Op zaterdag staat eveneens reeds voor de dertiende maal een wandeltocht op het feestprogramma.

Onze parcoursmeester zorgt opnieuw voor een rustige, landelijke wandeling met heel veel onverharde wandelwegen dwars door het glooiende landschap van de Tabakstreek. De Mote-Molenmeersen worden beschouwd als een der groenrijkste woonwijken van Wervik. De kronkelende Sint-Jansbeek vormt er de levensader tussen de woonwijk en de Sint-Jozefsparochie. Meteen een eerste groene aanzet van de wandeling.

Op de hoek reiken de wieken van de Ma Campagnemolen. Een typische windmolen, die haar oorsprong ergens zou terugvinden rond 1225. Tijdens de 19de eeuw waande men zich alhier wel Holland, niet minder dan 15 windmolens kleurden immers het Wervikse hinterland. Oorlogen en vooral de mechanische opflakkering zorgden ervoor dat de molens één voor één verdwenen. In de volksmond wordt de molen ook wel Kruisekemolen genaamd.

En de richting van Kruiseke wandelen we dan ook op. Het landelijke neemt stilaan de bovenhand : pittoreske landweggetjes wisselen af met rustig onverhard, de bewoonde wereld heeft plaats gemaakt voor enkele alleenstaande statige herenboerderijen in de omgeving van de Schiethoek. Vergeet bovenal ook niet eens de rug te keren , u geniet er immers van een enig zicht op de Leievallei en haar majestueuze Sint-Medarduskerk.

Kruiseke, zou volgens de overlevering berusten op het feit dat de eerste geloofsboden de ingewortelde aanbidding van bomen niet volledig konden uitroeien. In die tijd werd immers aan verschillende bomen een kruis aangebracht, zo ook aan de vermaarde eik gelegen tussen Wervik en Geluwe, vandaar de naam KRUIS – EIK, nu Kruiseke. Van enige eik of kruis is er al lang geen sprake meer , doch gelovigen komen er tegenwoordig de Heilige Rita, patrones van de hopeloze zaken aanbidden.

Moest u hopeloos op zoek zijn naar een rustpost , geen paniek . Onderweg zorgen we ervoor dat u op tijd en stond kan genieten van een droogje en een natje. Eenmaal voldoende verpozen is het tijd om de terugweg aan te vatten. Met wat geluk komt u wellicht een verweesde tabakseest tegen , de net geplukte tabaksplanten hangen er immers te drogen. Maar geniet allen maar bovenal van een laatste stukje heerlijk wandelen in dit glooiend landschap her en der opgesmukt met een sereen bedehuisje, keurig boerenhof.

Eenmaal de wieken van de Ma Campagnemolen opnieuw in zicht is de eindmeet nabij. Bij een fris getapte pint of geurige warme koffie kan u een laatste maal weg mijmeren van de Kruiseekse hoogten en schitterende panorama’s over de Leievallei en Noord-Frankrijk.

INFO

Startplaats : Feesttent, Mote Molenmeersenstraat , 8940 WERVIK

Starturen : van 7.00uur tot 15.00uur

Afstanden : 6 - 12 - 18 km