Via Romana - Cassel-Wervik

06-10-2018 06:00


Zaterdag 6 oktober 2018

8e VIA ROMANA

"Cassel(Frans-Vlaanderen) - Wervik"

Een dagmars van een Romeinse legionairAfstand : 55 km


SAMENWERKING: vtbKultuur,Viroviacum Romanum en
WSV Wervik vzw

Na het succes van de vorige edities, sloegen twee culturele verenigingen, de Wervikse afdeling van vtbKultuur en de vzw Viroviacum Romanum, opnieuw de handen in elkaar met de sportieve vrienden van de WSV Wervik. 

Daar waar de eerste twee verenigingen tekenen voor de organisatie en het historische karakter van de tocht, staat de gekende Wervikse Wandelsportvereniging borg voor de praktische kant wat betreft het uitstippelen van het parkoers en andere belangrijke sportieve taken. 

Viroviacum Romanum is de vereniging die het internationaal gekende tweejaarlijks Gallo-Romeins Weekend in Wervik organiseert.  Met het organiseren van deze manifestatie wil ze ook het belang van de streek in de Gallo-Romeinse periode in herinnering brengen.

VIA ROMANA: tochtbeschrijving

Een dagmars langsheen een van de mooiste landschappen van het oude graafschap Vlaanderen.  Startend in het Noord-Franse Cassel, gelegen op de hoogste heuvel va het Vlaamse heuvelland, trekken we door het sterk golvende grensgebied zoveel mogelijk het oorspronkelijke tracé van de Romeinse heirbaan volgend om in het zacht golvende Leiedal, in een der oudst gekende woonplaatsen, Wervik, te eindigen.

Om het de wandelaar aangenamer te maken wordt, waar het traject ingenomen blijkt te zijn door een drukke weg en indien mogelijk, een alternatieve, parallelle weg genomen.  De deelnemers van de vorige edities waren unaniem lovend over het parkoers.

CASSEL -
WERVIK: een unieke tocht 

In de wereld van de wandelsport zijn er niet veel wandelingen die starten en eindigen op een andere plaats.  Neem daarbij nog de historische achtergrond en het grensoverschrijdend karakter en je kan hier gerust over een unieke organisatie spreken waar we dan ook heel trots op zijn.

 

DEELNAME: inschrijvingsprijs en voorwaarden.

Daar de afstand tussen vertrek en aankomst 55km bedraagt, hebben we geopteerd om de deelnemers per bus vanuit Wervik (aankomstplaats) naar Cassel (vertrekplaats) te brengen.  Dit gebeurt op zaterdag 6 oktober om 06.00 u. vanuit Buurthuis de Kier, Gosserielaan 4 in  Wervik. Vanaf 05.30 u. kunt u zich aanmelden voor het scannen van de deelnemers en voor een koffie. Personen die zelf voor vervoer willen zorgen kunnen dit ook doen, mits ze het bij de inschrijving vermelden.

Deelnameprijs bedraagt € 20. 

Daarin zijn voorzi
verzekering, herinnering, busreis naar Cassel, animatie, drankjes en versnaperingen onderweg.  Om praktische redenen, moeten de inschrijvingen bij ons binnen zijn tegen 17-09-2018 en
betaald op rekening BE35 0882 5431 8837 van vtbKultuur Wervik met vermelding van naam, e-mailadres en aantal deelnemers. 

Extra informatie kan aangevraagd worden bij Patrick Biesbrouck, Molenstraat 4,
8940  Wervik
056/31.11.18 of per e-mail: info@viroviacum.be

opgelet gewijzigd e-mailadres: fotopatrick@skynet.be

Bij inschrijving krijgen de deelnemers de praktische informatie per e-mail of (indien uitdrukkelijk gewenst) per post opgestuurd.

BEPERKING AANTAL DEELNEMERS

Inschrijven kan nog wel, maar dan kom je op de wachtlijst. Misschien komt er nog een plaatsje vrij; je weet maar nooit!

Inschrijven bij fotopatrick@skynet.be.